Cộng Đồng Tuổi TrẻTài khoản
Dương Kay's avatar
3
21
Lv1
Trải nghiệm ứng dụng MeZui App
Mình đã tạo ứng dụng này cho các thiết bị Android với biểu tượng là và dưới đây là ảnh trực tiếp từ màn hình Android của mình


Link tải tại đây
11:06, 27/02/2016
Dương Kay's avatar
3
21
Lv1
Mọi người cảm thấy thế nào?
11:08, 27/02/2016
Cộng Đồng Tuổi Trẻ
Version 2.0
Liên hệ
admin@nguontai.net Trống