Cộng Đồng Tuổi TrẻTài khoản
Dương Kay's avatar
3
21
Lv1
Open Box Hướng Dẫn!
Box được mở để những bạn có kinh nghiệm share cách chơi cũng như các mẹo vặt!

Đặc biệt: SMod/ Mod phải tích cực viết hướng dẫn.

Yêu cầu:

Khi viết hướng dẫn phải viết tiêu đề chữ cái đầu Viết Hoa.
Không viết sai chính tả, không dấu hoặc viết tắt....
Có ảnh hướng dẫn càng chi tiết càng tốt!
08:57, 26/02/2016
Cộng Đồng Tuổi Trẻ
Version 2.0
Liên hệ
admin@nguontai.net Trống